www.TOTALITA.cz

vlastní provedení akce "K"

Státní bezpečnost (StB) vypracovala podrobný plán akce, který se podobá směrnicím k vojenskému přepadení nebo útoku. Plán obsahoval rozkazy obecného rázu i konkrétní úkoly pro každý klášter.plán jmenovitě určoval:

 • do kterých centralizačních či internačních klášterů odvézt mnichy a jejich představené,
 • určoval nové správce a personál klášterů a vedení,
 • určoval bezpečnostní ostrahu a denní režim v centralizačních klášterech,
 • časový rozvrh postupu bezpečnostních orgánů.


Akce K se týkala všech řádů a kongregací (vysvětlení pojmu: řeholní řád, kongregace) působících v Čechách a na Moravě.


První etapa

akce proběhla v noci ze 13. na 14. dubna 1950.
Během této noci bylo soustředěno a internováno v českých zemích více než 900 řeholníků a obsazeno 76 klášterních objektů. Na Slovensku 881 řeholníků a 62 klášterů.


Druhá etapa

následovala v noci z 27. na 28. dubna 1950.Před obsazením obývali

 • františkáni 21 klášterů
 • redemptoristé 16 klášterů
 • salesiáni 12 domů
 • jezuité 10 domů
 • premonstráti 5 řeholních domů
 • kongregace bratří těšitelů z Gethseman
  5 řeholních domů
 • benediktíni 1 klášter
 • řád německých rytířů 1 klášter

centralizační střediska

zřídila StB pro příslušníky českých a moravských řádů a kongregací


 • v Bohosudově na Teplicku,


 • v Hejnicích v okrese Liberec
  (dříve Frýdlant),


 • v Broumově na Náchodsku,


 • v Králíkách v okrese Hradec Králové
  (dříve Žamberk),


 • v Oseku v okrese Teplice
  (dříve Duchcov),


 • v klášteře premonstrátů v Želivě v okrese Pelhřimov
  (dříve Humpolec),


 • v České Kamenici.
Během celé Akce K bylo do centralizačních klášterů převezeno 2376 mnichů z 28 řádů a z 219 řádových domů, 175 z nich skončilo v internačních klášterech se zvlášť ostrým režimem.


Likvidace klášterů nepříznivě zasáhla do života několika set mladých lidí, kteří byli v klášterních školách či internátech a pocházeli ze sociálně slabých skupin.


Nenahraditelné a nevyčíslitelné škody způsobila Akce K v oblasti kultury, neboť byly ničeny kulturní památky, knihovny a další umělecká díla.


Vyklizené kláštery převzala státní správa, mnohé dostala armáda a během krátké doby se počaly projevovat následky nedostatečné péče.

[ma], [4]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.