www.TOTALITA.cz

proces s Československým orlem

pronásledování a persekuce se netýkala pouze církevních představitelů či církví jako takových, ale i institucí a spolků s křesťanským zaměřením.


Jednou z nich byla i tělovýchovná organizace "Orel". Tato organizace sdružovala křesťansky orientovanou mládež - zejména na Moravě. Za předmnichovské republiky měla přes 100 tisíc členů.násilné sjednocení čsl. tělovýchovy

Bylo vyhlášeno již v březnu 1948 na shromáždění v Obecním domě. Sokol, Orel, DTJ a FDTJ byly sjednoceny pod jednu organizaci, která měla název "Sokol".


Na tomto shromáždění také vystoupil funkcionář Orla profesor Jiří Malásek s tím, že Orel provozuje také činnost kulturní, osvětovou a náboženskou a žádal, aby mohla tato organizace na tomto poli pokračovat.


prohlášení vedení Orla

Akční výbor Orla vydal proto prohlášení, v němž informoval, že tato organizace nebyla žádným právním aktem zrušena. A tudíž mohou členové pokračovat ve svých mimotělovýchovných aktivitách.


Na mnoha místech však orlové pokračovali i v tělovýchovné činnosti.

mučení představitelů Orla:

Již na přelomu let 1948-49 dochází k hromadnému zatýkání funkcionářů Orla. Zatčení byli převezeni do vazby do věznice v Uherském Hradišti, která měla pověst gestapácké mučírny a vystaveni psychickému i fyzickému násilí.


Všichni byli biti, mučeni elektrickým proudem apod. Zmíněný profesor Malásek ztratil ve vazbě 30 kg a na následky mučení musel být dva roky hospitalizován ve vězeňské nemocnici.


K. Procházka a J. Drkal přišli částečně o sluch, B. Koukalovi poranili ledviny. M. Kozlovskému zlámali žebra.


Fyzické mučení přesáhlo v Uherském Hradišti míru únosnou i pro nadřízené orgány.


Komise ministerstva vnitra složená z lékaře StB Dr. Vlčka a vyšetřujícího soudce Dr. Floriána zjistila nelidské podmínky hradišťské věznice. Vyšetřila též, že příkazy k týrání vězňů dával oblastní velitel StB, štábní kapitán Hlavačka.


Někteří vyšetřovaní museli být okamžitě převezeni do vězeňské nemocnice.Na základě násílím vynucených výpovědí bylo odsouzeno a uvězněno 18 následujících funkcionářů Orla:

Bohuslav Koukal, úředník

Dr. Jan Pištělák, úředník

Miroslav Kozlovský, vysokoškolák

Jiří Malášek, rada min.školství

František Morávek, úředník

Karel Procházka, úředník

Pavel Dědičík, profesor

Antonín Ondráček, úředník

Zdeněk Svoboda, profesor

Jaromír Hrabal, profesor

Václav Vinkler, profesor

Ludmila Říčánková, vedoucí obchodu

Marie Handlová, odborná učitelka

Ing. Jan Němec, šéfkonstruktér

Dr. Rostislav Slavotínek, profesor

Jakub Drkal, profesor

Ladislav Dohnalík, odborný učitel

Arnošt Chnoutka, úředník

velezrada 18 let, propuštěn po 12 letech na základě amnestie

velezrada 18 let, propuštěn po 12 letech na základě amnestie

velezrada 18 let, propuštěn po 12 letech na základě amnestie

velezrada 16 let, propuštěn po 12 letech na základě amnestie

velezrada 14 let, vykonal celý trest

velezrada 10 let, vykonal celý trest

velezrada 10 let, vykonal celý trest

velezrada 10 let, vykonal celý trest

velezrada 10 let, vykonal celý trest

neoznámení trestného činu 4 roky, vykonal celý trest

neoznámení trestného činu 2 roky, vykonal celý trest

neoznámení trestného činu 3 roky, vykonala celý trest

neoznámení trestného činu 2 roky, vykonala celý trest

neoznámení trestného činu 2 roky, vykonal celý trest

nepřekážení trestných podniků 4 roky, vykonal celý trest

nepřekážení trestných podniků 3 roky, vykonal celý trest

nepřekážení trestných podniků 3 roky, vykonal celý trest

příprava úkladů o republiku 4 roky, vykonal celý trest
Na tento proces navazovala řada dalších procesů, které byly konány s cílem odstranění tzv. potencionálních nepřátel režimu:

  • Krček a spol.,
  • Šrámek a spol.,
  • Kupka a spol.,
  • Hlavač a spol.,
  • Jandásek a spol.
  • a další ...

[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.