www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
útěk  -  9. října 1953  (pátek)

Ráno po jednom vešli do nádraží, koupili lístky do Elsterwerdy a usadili se ve vlaku. Bohužel nezjistili, že se jedná o lokální spoj, který se z Elsterwerdy vrací ihned zpět. Nepoznali konečnou stanici, nevystoupili a vlak je dovezl opět nazpět do Riesy.


Museli tedy opět pěšky. Tentokrát šli poprvé ve dne a celý den jim trvalo, než chybu napravili. Cestou je několikrát mohla zastavit policie, ale nestalo se tak. V jedné z vesnic se Václavovi podařilo prodat Ctiradův a Josefův svetr a mohl tedy pro všechny koupit devět koláčů. Kvůli žízni je ani nemohli sníst.

Byl počínající večer. Stáli opět na vlakovém nádraží, tentokrát již v Elsterwerdě a peníze jim stačily do stanice Uckro.


Domluvili se, že vhodný vlak jede ve dvě hodiny po půlnoci. Schovali se v boudě na nářadí, která stála blízko nádraží a čekali. V jedenáct hodin šel Václav koupit lístky a Josef jej z povzdálí zajišťoval. Nádražní hala byla prázdná. Pokladní se vyptávala, na co potřebuje tolik lístků, ale Václav ji něčím odbyl. Lístky dostal, ale jak se později shodli, pokladní se stala příčinou jejich dalších obtíží.


  předchozí den
  následující den
  úvodní strana části
  bratři Mašínové úvodní strana

[vk], [58]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.