www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
útěk  -  16. října 1953  (pátek)

Ten den bylo jasné, že musí zmizet. V noci je nějaký člověk viděl a nyní to šel oznámit. Dozvěděli se to z rozhovoru vesničanů, který vyslechli. Rychle opustili stodolu a v kuchyni překvapili hospodyni. Ta jim vše potvrdila. Na cestu jim však namazala chleba a ještě poslala chlapce, aby jim ukázal cestu z vesnice.


Útěk ve dvojicích za sebou. Světlo je oslepovalo, únava zpomalovala. Najednou se za nimi na cestě objevil automobil a za ním na motorce policista se zbraní. Pronásledovali je. Museli opět do pole. Ctirad těžko stačil ostatním, pobyt v lágru se projevoval.


Auto zastavilo u kraje silnice a dvoučlenná osádka je česky vyzývala k zastavení a střílela po nich. Naštěstí se Ctiradovi podařilo dostat se do hlubokého lesa a opět najít kamarády. Pokračovali dál lesem, až se dostali k další silnici. Když ji přebíhali, uviděl je policista, který tudy právě projížděl. Běželi písčitým polem, když po nich začal střílet z pušky.


Podařilo se jim dostat se do blízkého lesíka. Na okolních cestách se začali objevovat další policisté. Přijelo několik autobusů s vojáky, kteří hned začali zaujímat takticky výhodná místa. Les byl obklíčen. Policisté s vojáky začali v rojnici postupovat. Kruh se svíral. Zdálo se, že nyní je konec.

Sesedli se v kruhovém postavení, určili palebné úseky. Leželi, maskováni v zemi, jak to bylo nejlépe možné. Postupující rojnice zatím pálila do každého křoví nebo kupky trávy před sebou. Najednou se objevilo několik policejních psů. Cítili schované osoby, dokonce po nich šlapali. Nikdo se však ani nehnul, kolem střelba, a tak byli zmateni.


Po nějaké době střelba utichla a rojnice byla odvolána. Václav byl raněn kulkou do ramene a krvácel. V těchto podmínkách vážné zranění. Policisté udělali řetěz a chystali se prohledávat zbývající prostor. V té chvíli našli mrtvé své dva lidi. Rozhodli se proto počkat na posilu.


Kolem lesa byla rozestavěna v pravidelných rozestupech nákladní auta se světlomety. Na korbě každého kulomet. Jediná možnost, jak uniknout smrti, byla pokusit se využít překvapení a proběhnout mezi nimi. Po půlnoci vyrazili.


Proběhli přímo před reflektory náklaďáku, aby světlo co nejvíce oslepilo případné střelce. Stříleli na předem dohodnuté pozice a vzdalovali se z obklíčení. Kulomety začaly pálit. Peklo. Přesto se jim jako zázrakem podařilo dostat přes pole do nějakého příkopu a do lesa za ním. Zde museli zanechat Václava, který kvůli ztrátě krve již nemohl dál.


  předchozí dny
  následující den
  úvodní strana části
  bratři Mašínové úvodní strana

[vk], [58]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.