www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
útěk  -  19. - 21. října 1953  (pondělí - středa)

Hned ráno začala rojnice policistů s vojáky počesávat les. Prošli i přes jejich mýtinu. Šlapali po nich. Podrážka boty 20 cm od obličeje. Prohledávali každou kupku větví. I tu, u jejich úkrytu. Naštěstí byly větve vzájemně propletené, takže toho po chvíli nechali. Všechny kupky vojáci prostříleli dávkou ze samopalu. Až na poslední. Pod touto kupkou byli schovaní. V tomto úkrytu zůstali celkem tři dny. Celou dobu bez jídla a pití. Potřebu vykonávali každý do díry pod sebou.

V noci z 20.10. na 21.10. vylezli a udělali průzkum okolí. Zdálo se, že hlavní část ozbrojenců již odtáhla. Nedaleko narazili na vesnici. Všude panoval čilý ruch, a tak se schovali v lese do velkých hromad jehličí a konečně naplnili žaludky ukořistěným zelím a mrkví. Za úsvitu se vrátili do svého původního úkrytu a v něm strávili další celý den. Noc strávili v hromadách jehličí, posilněni dalším zelím z pole.


  předchozí den
  následující dny
  úvodní strana části
  bratři Mašínové úvodní strana

[vk]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.