www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
útěk  -  29. října 1953  (čtvrtek)

Podobná chyba, jako ve Waldovu. Ráno je objevila hospodyně, která přišla pro seno. Byli nuceni zajmout všechny obyvatele domácnosti. Báli se, zda někdo z nich neodběhl informovat policii. Postupně však opatření mohli zmírnit. Od ženských dostali najíst a muž jim vyprávěl o opatřeních, která kvůli nim v okolí platila. Poradili jim také, jak pokračovat dál, aby se vyhnuli hlídkám, vysvětlili situaci v Berlíně a muž je dokonce večer doprovodil až za vesnici.

Byl to od celé rodiny velký risk. Také se dozvěděli, že Václav leží někde v nemocnici. O Zbyňkovi nevěděli nic. V další cestě pokračovali několik hodin. Opět se museli krýt před světlomety z nedalekého sovětského letiště. Nakonec se usídlili ve stodole, která patřila k hostinci, kde byli ubytováni vojáci.


  předchozí dny
  následující den
  úvodní strana části
  bratři Mašínové úvodní strana

[vk]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.