www.TOTALITA.czServer Totalita.cz je provozován Občanským sdružením TOTALITA.CZcíle sdružení:

(1) Základním cílem sdružení je zajištění provozu a rozvoje internetového serveru Totalita.cz


(2) Dalšími cíly jsou:

     a) mapování historie Československa v letech 1945 - 1989

         se zvláštním důrazem na mechanismy uchopení moci KSČ a způsoby jejího uplatňování,


     b) složení úcty obětem represivních režimů,


     c) zvýšení informovanosti, především mladé generace, o totalitní minulosti Československé resp. České republiky

         v kontextu světových událostí, za použití technologií, přístupných této části obyvatelstva,


     d) přispět k zachování svědectví o osudech lidí postižených politikou KSČ.


(3) Cílem činnosti Občanského sdružení Totalita.cz není vyvolávání nebo podpora nálad, směřujících k pomstě

     či protiprávní ostrakizaci jiných osob či subjektů.

(čl. IV. stanov sdružení)v čele sdružení je Redakční rada ve složení:

Bc.

Tomáš Vlček

[vk]

předseda Rady

Mgr.

Daniel Růžička

[dr]

člen Rady

PhDr.

Petr Blažek

[pvb]

člen Rady

Redakční rada rozhoduje o:

- o záležitostech, týkajících se Občanského sdružení,

- o obsahové náplni serveru,

- o způsobu použití získaných prostředků.
související texty:

provozovatel serveru

financování serveru

autoři obsahu serveru

cíle serveru

pravidla pro autory obsahu

autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.