www.TOTALITA.cz

tábor Omsk

V Omsku byla stará věznice z doby Kateřiny Veliké. Zde si také odpykávali tresty děkabristé, Petraševci i revolucionáři z carských časů.


Na dveřích jedné cely byla tabulka, že zde odpykával trest na nucených pracích F. M. Dostojevskij. Vězni, kteří procházeli kolem této cely, si sundávali čepice a vzdávali mu tímto hold. Zážitky z pobytu v této věznici vedly Dostojevského k napsání románu Zápisky z mrtvého domu.

Zdejší poměry popsal vynikajícím způsobem i A. Solženicyn v Souostroví Gulag. Ten zde byl uvězněn okolo roku 1950.


Podle Ivana Kováče z Košic se od ostatních vězňů odlišoval tím, že byl velmi inteligentní a zvědavý. Rád se vyptával na systém parlamentní demokracie. Hodně času trávili debatami o historii. Mnohé věci nevěděl, protože Stalinský režim podával vlastní výklad dějin.


[pj]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.