www.TOTALITA.cz

Tragédie v Koubalově Lhotě

Téměř na hranici okresů Příbram a Písek leží malá vesnice. Opravdu malá. Dnes má 27 popisných čísel a obyvatele lze s lehkou nadsázkou spočítat na prstech obou rukou. Přesto té vesnici není co závidět. Stala se svědkem tragédie, jež na dlouhou dobu poznamenala osudy mnoha lidských životů. Jmenuje se Koubalova Lhota.

V únoru roku 1951 zde došlo k brutální vraždě předsedy MNV Vladimíra Mandíka. Vyšetřovatelé obvinili z vraždy tři místní rolníky Václava Junka, Aloise Lacinu a Karla Mášu.


Státní soud je v březnu téhož roku poslal na smrt. Vinil je z vraždy člena KSČ, jejímiž členy byli také. Prohlásil je za vlastizrádce, protože zavražděný byl nejen komunistou, ale i předsedou MNV. Označil je za vesnické kulaky, jež svou činností vykořisťovali drobné rolníky, za nepřátele socializace vesnice. Pro takové mělo lidovědemokratické zřízení a jeho složky jediný možný trest: Smrt.


Vyšetřováním případu byly pověřeny orgány KS-StB v Českých Budějovicích. Nepočínaly si dobře. Celé vyšetřování a opatřování důkazů provedly neprofesionálně. Kromě doznání obžalovaných nebyly žádné přímé a rozhodující nepřímé důkazy zjištěny a provedeny.


Ukázalo se, že při vyšetřování bylo použito fyzického a psychického nátlaku. Je důležité připomenout, že fyzické násilí se řadilo k často uplatňovaným metodám v průběhu vyšetřování a že na začátku padesátých let bylo každodenní samozřejmostí.

Lišily se pouze metody užívané v jednotlivých případech. Záleželo pouze na vyšetřovateli a jeho oběti. V případě Václava Junka a spol. StB "sáhla" k dlouhotrvajícím výslechům. Trvaly celý den a celou noc a dosáhly svého cíle. Podezřelí se přiznali. Psychickému nátlaku byly podrobeny i manželky vyšetřovaných


Podle vyjádření vyšetřovatelů Josefa Maxy a Vojtěcha Rybáka, byl to vedoucí skupiny vyšetřovatelů Oldřich Vejvoda, který tyto nezákonné metody používal. Vejvoda to popírá a vymlouvá se na příkazy náčelníka KS StB Antonína Nového, který dal rozkaz k použití nepřetržitých výslechů a jejich nezákonné formy. Nový se od vyšetřování distancuje a tvrdí, že jednal pod tlakem KV KSČ v Českých Budějovicích.


Je těžké pochopit, jak mohl být takto závažný čin vyšetřen za tak krátkou dobu a navíc tak neprofesionálně. Výsledek nekvalitní práci odpovídal. I za předpokladu, že tito obvinění byli skutečně vinni, absolutní trest vynesený nad Mášou a Lacinou nebyl adekvátní k jejich účasti na trestném činu vraždy.


související texty:

úvodní část

průběh soudu

pozdější prošetřování případuseznam popravených

Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Tomáš Bursík


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.