www.TOTALITA.cz

znárodňování živností

likvidace soukromé malovýroby

proběhla v letech 1949-54.
Ideologicky byla zdůvodněna těmito důvody:


  • principem likvidace malovýroby jakožto principu výstavby socialismu, vyvozeného ze sovětských zkušeností,


  • teorií zostřování třídního boje.

přechod malovýroby k socialismu

Přestože tehdejší nová Ústava 9. května zaručovala ochranu soukromého podnikání závodů do 50 zaměstnanců, již od června 1948 se ve vedoucích komunistických kruzích hovořilo o "přechodu malovýroby k socialismu".


sociální perzekuce živnostníků

Od podzimu 1948 a zvláště počátku roku 1949 docházelo k ostrému vystoupení proti živnostníkům.

Sociální perzekuce se projevovala zejména omezováním přídělů surovin, zboží či pracovních sil.

vyřazení živnostníků z tzv. vázaného trhu

postihlo živnostníky zvlášť těžce. Od této chvíle museli veškeré zboží (textil, obuv, potraviny) obstarávat na volném trhu za neúnosně vysoké ceny. Řemeslníci a obchodníci byli tak nuceni odhlašovat své živnosti.Jen v lednu 1949 zaniklo v českých zemích 2 781 živností, a během onoho roku ze 110 tisíc prodejen zmizelo na 65 tisíc. Likvidace soukromých živností vyvrcholila v letech 1950-52.Bylo tak realizováno usnesení komunistického vedení z 17.dubna 1950 o akci "Ř" tj. o přechodu živností k vyšším formám podnikání.Zánikem soukromého podnikání v živnostech a obchodě byla dovršena likvidace vícesektorové ekonomiky. Podnikatelská iniciativa a soutěž byla utlumena až zcela zanikla.

[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.