www.TOTALITA.cz

seznamy některých vysídlených rolníků v 50. letech v Československu

Jedním z represivních přístupů vůči soukromým rolníků bylo násilné vysídlení z místa jejich bydliště.


Vytypovaný rolník, jednalo se o tzv. "venkovského boháče", byl zpravidla obviněn z neplnění dodávek či že neobhospodařování všech pozemků. Tato obvinění se snadno našla, neboť soukromým zemědělcům byly zabrány stroje a dostali zákaz zaměstnávat pracovní síly.


Z těchto důvodů bylo zcela vyloučeno aby rolník pouze za pomocí rodinných příslušníků dokázal splnit často neadekvátně vysoké dodávky zemědělských produktů či obdělat svá pole.


Postiženému sedlákovi bylo proto pod trestem vězení uloženo, aby odevzdal veškerý movitý a nemovitý majetek příslušnému JZD či státnímu statku.


Mohl si ponechat pouze to nejnutnější (zpravidla stůl, pár židlí, dvě postele s peřinami, skříň) a s celou rodinou urychleně (často do dvou dnů) opustit vesnici, do které se již nesměl pod trestem vězení vrátit.

Postižená rodina bývala odsunuta zpravidla co nejdále od svého původního bydliště. Jako náhradní ubytování jim bylo poskytnuto buď polorozpadlá chalupa v pohraničí či byty zaměstnanců bývalých velkostatků anebo dokonce pouze hospodářské stavení. Často se stávalo, že šestičlenná rodina se tísnila v jedné malé komůrce či dokonce v bývalé maštali.


V níže uvedených seznamech je celkem 1629 vysídlených rolníků. Počítáme-li průměrný počet členů jedné rodiny roven třem, jedná se zhruba o 4890 vystěhovaných osob.


I tento vysoký počet postižených není úplný, protože ani seznamy nejsou úplné. Prosíme proto čtenáře o případnou informaci k jejich doplnění.)


Zároveň prosíme čtenáře o poskytnutí příběhů vysídlených rolníků, abychom je mohli zveřejnit.

(zdroj informací) 


související texty:

Kolektivizace

Akce K

kniha "Akce K" (Vyhnání sedláků z usedlostí, studie, seznamy, dokumenty)

seznamy - úvodní strana


[vk]

odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.