www.TOTALITA.cz

přehled vězeňských zařízení existujících na území Československa v letech 1948-1989


 VYSVĚTLIVKY:

KNV

Krajský národní výbor

KV

Krajské velitelství

MNB

Ministerstvo národní bezpečnosti

MNO

Ministerstvo národní obrany

MNV

Místní národní výbor

MS

Ministerstvo spravedlnosti

MV

Ministerstvo vnitra

NPT

Nápravně pracovní tábor (označení vězeňských zařízení od r. 1955)

NVÚ

Nápravně výchovný ústav (označení též pro věznice)

ONV

Okresní (obvodní) národní výbor

OÚVV

Okresní útvar výkonu vazby (vyšetřovací věznice MNB)

OV-NB

Okresní velitelství národní bezpečnosti

Pracovní tábor (útvar)

SNV

Sbor nápravné výchovy

StB

Státní bezpečnost

Trestní ústav

ÚNZ

Útvar nápravných zařízení (označení vězeňských zařízení od r. 1961)

ÚT-NZ

Ústřední tábor nápravných zařízení

ÚVV

Útvar výkonu vazby (vyšetřovací věznice)

VO StB

Velitelství oddílu StBodkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.