www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost (StB)
Hlavní správa vojenské kontrarozvědky


Zabezpečování vysoké bojové pohotovosti a připravenosti ozbrojených sil patří k rozhodujícím předpokladům splnění úkolů obrany nezávislosti ČSSR. Nezastupitelnou úlohu při tom plní vojenská kontrarozvědka.

(Statut III. správy FMV, 1983)


Vojenská kontrarozvědka měla na starosti vše, co se týkalo armády a civilních subjektů, které s armádou spolupracovaly.


Působila ve všech armádních zařízeních a vojenských útvarech a její příslušníci, tzv. kontráši, se účastnili každodenního života armády.

S výjimkou několika let působila vojenská rozvědka ve struktuře Státní bezpečnosti. Její činnost se řídila pokyny ministra vnitra.


Byla jedním z pilířů totalitního režimu v jedné z nejvýznamnějších oblastí, kterou ozbrojené síly znamenaly.Úkoly vojenské kontrarozvědky:

 • ochrana před pronikáním cizích agentů do armády
 • odhalit a likvidovat cizí agenty v armádě
 • proniknout do zahraniční agenturní sítě
 • boj s ideologickou diverzí nepřítele
 • odhalovat teroristické, záškodnické
  a sabotážní akce v armádě
 • odhalovat zběhnutí do ciziny se zbraní
 • odhalovat trestnou činnost mezi vojáky
 • kontrarozvědná ochrana vojáků z povolání a občanských pracovníků a jejich rodinných příslušníků vyjíždějících do ciziny
 • dezinformovat nepřítele ve vojenské
  a vojensko-politické oblasti
 • kontrarozvědná ochrana sovětských vojsk a vojsk Varšavské smlouvy na našem území

 • příprava na mimořádná opatření při branné pohotovosti státu i mimo ni
 • kontrarozvědná ochrana Ministerstva národní obrany a jeho součástí před vnějšími a vnitřními nepřáteli
 • kontrarozvědná činnost v ozbrojených silách a přilehlém civilním prostředí
 • prověrky vojáků a občanských zaměstnanců
 • kontrola ochrany státního tajemství
 • kontrola výkonu služby
 • rozbory mimořádných situací v armádě
 • práce s mobilizačními plány
 • konzultace chystaných opatření v armádě
 • preventivně výchovná činnost

související texty:

Z historie vojenské kontrarozvědky

Vývoj vojenské kontrarozvědky

Organizační struktura HS VKR

Seznam objektových svazků Vojenské kontrarozvědky


ABS ČR - Evidenční záznamy - registr. protokoly VKR


StB - úvodní část


autor textu: Daniel Růžičkaodkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.