www.TOTALITA.cz

text Prohlášení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989
ke vstupu armád pěti států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968

Československá společnost nyní kriticky přehodnocuje zkušenosti ze svého politického a hospodářského rozvoje. Je to přirozený proces, jímž tak či onak procházejí mnohé země. Nezbytnost vlastní trvalé socialistické obnovy a realistického hodnocení aktuálních událostí však bohužel nebyla vždy samozřejmostí. Zvláště pak v situacích, kdy se tyto události rozporuplně proplétaly a vyžadovaly odvážné odpovědi na požadavky doby.


V roce 1968 přijalo tehdejší sovětské vedení ve vnitřním sporu týkajícím se objektivně nazrálých úkolů v Československu jednostranný postoj. Tento nevyvážený, neadekvátní přístup a zásah do záležitostí spřátelené země byl tehdy ospravedlňován ostrou konfrontací mezi Východem a Západem.


Sdílíme názor předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR, že vstup armád pěti socialistických zemí na československé území v roce 1968 nebyl opodstatněný a že z hlediska všech nyní známých faktů bylo rozhodnutí o něm chybné.související texty:

průběh roku 1968   v Československu


úvodní strana části


autor textu: Daniel Růžička


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.