www.TOTALITA.cz

Projev prezidenta republiky Ludvíka Svobody
v Československém rozhlase 21.srpna 1968 v 8.15 hodin

Drazí spoluobčané,

v posledních hodinách vznikla v naší zemi složitá situace. V současné chvíli vám nemohu říci více k jejímu objasnění. Jako president Československé socialistické republiky se k vám obracím s plnou odpovědností, kterou jsem s přijetím této funkce převzal, a naléhavě vás žádám, abyste zachovali plnou rozvahu a naprostý klid.


U vědomí své občanské odpovědnosti a v zájmu naší republiky nedopusťte, aby došlo k nepředloženým akcím. S důstojností a kázní, kterou jste prokazovali v minulých dnech, vyčkejte dalších kroků ústavních orgánů republiky.


související texty:

průběh roku 1968 v Československu

Projev prezidenta republiky 21.9.1968 v 8.15   hodin

Projev prezidenta republiky 21.9.1968 v 22.30 hodin


úvodní strana části


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.