www.TOTALITA.cz

text směrnice k 21. 8. 1969

Všemu československému liduV den smutného výročí okupace 21.8.1969 musíme světu znovu připomenout hanebný čin, který spáchal Sovětský svaz. Není v naší moci bránit se zbraní v ruce. Braňme se proto nenávistí a bezmezným pohrdáním moskevských mocipánů a Husákových přisluhovačů. Nejsme pro vyhlašování generálních stávek. Zrádcovská klika využila by toho k dalším zákrokům a omezení naší svobody.


Lze i jinak upozornit svět, že i nadále bojujeme za socialismus s lidskou tváří. Rozhodli jsme se k vydání pokynů, jejichž dodržení dostatečně ukáže celému světu, že jsme na den hanby nezapomněli a že se s takovým způsobem návštěv nesmíříme. Je povinnosti všech věrných občanů našich národů řídit se v den 21.8. touto směrnicí.


  • Nepoužij ani na cestě do práce žádných dopravních prostředků ( s vyjimkou pracovníků, kteří musí na cestu do práce použít vlak), cestu do práce je nutno demonstrativně vykonat pěšky. Staří a nemocní upustí v tento den od zbytečných cest.


  • Odmítnu návštěvu kina a divadel, umožním tak hercům, aby v den smutku nebyli nuceni k vystoupení v div. veseloherních kusech.


  • Upustím od veškerých nákupů ve všech obchodech, nutné potraviny zakoupím den předem.


  • Podle možností vyzdobím hroby všech obětí okupace.


  • Ozdobím pomníky všech slavných postav našich dějin.


  • Nekoupím si žádný deník ani časopis.


  • Nevstoupím do žádné restaurace ani kavárny. Taneční kavárny musí zůstat liduprázdné, aby hudební tělesa nebyla v den národního smutku nucena hrát veselou hudbu.


  • Úderem 12.hodiny zastavím práci u stroje i na každém jiném pracovišti po dobu 5 minut na uctění obětí okupace a na protest proti novému teroru.


  • Osobní auta zastaví rovněž provoz a rozžehnou světla, taktéž se zachovají i ostatní dopravní prostředky.


  • V mezích možností uvědomím své přátele a známé v cizině o chystaných akcích a vyzvu je k propagování podobných akcí v celém světě. Je nutné vyzvat světové veřejné instituce, aby svým vlivem prosadili vyhlášení dne 21.8. jako den hanby. 

Drazí spoluobčané !


Aby tato akce byla opravdu účinná, je nutné její směrnice rozšířit, a to tak, aby se dostala do rukou všemu lidu. Cenzura a zásahy v tisku nedovolují tuto možnost a je proto národní povinností každého předat tyto směrnice nejméně pěti přátelům.


Věříme, že nezklamete, jako jste nezklamali v srpnových dnech !


Nechť žije svorný český a slovenský národ !SPOLEČNĚ ZA VÍTĚZSTVÍ !


dělníci a studentisouvisející texty:

průběh roku 1968 v Československu

normalizace


úvodní strana části


autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.