www.TOTALITA.cz

Petice za prošetření všech okolností smrti Pavla Wonky


Dopis 271 čs. občanů
_____________________
ministerstvu spravedlnosti ČSR
ministerstvu vnitra ČSSR
vládě Československé socialistické republiky
Federálnímu shromáždění ČSSR

Po Vítězném únoru jste v tzv. třídním boji popravili a zabili 8000
   lidí, 217 000 svých bližních jste poslali do koncetračních
   táborů,
většinu z nich jste před popravou nebo odesláním do lágrů mučili,
zabili jste Záviše Kalandru,
zabili jste dr.Horákovou, ačkoliv se proti tomu bouřil civilizovaný
   svět,
v každé vesnici jste zničili alespoň jednu vybranou selskou rodinu,
   abyste skrze ni zastrašili ostatní,
ukradli jste po roce 1948 všechny živnosti a zničili jste je,
nikdo už nespočítá vaše oběti, které odešly ze světa v důsledku vašeho
   fyzického a psychického teroru,
zlomek z těchto obětí jste rehabilitovali; ostatní jste zahrnuli pod
   hrůzný eufemismus omyly padesátých let,
kdo spočítá děti a děti těch dětí, které nesměly jít do škol a dělat
   pro naši zemi práci, která je těší?

Ale budiž; i kdybychom přistoupili na to, že to byla revoluční situace,
teď jste u moci již 40 let,
20 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy,
od počátku sedmdesátých let, kdy jste začali tvrdit, že se situace v
   naší zemi znormalizovala,
jste zabili ve Valdicích, Ostrově nad Ohří a jiných věznicích lidi,
   jejichž jména jsme neznali a většinou neznáme a kterých
   jsme se tenkrát nemohli nebo báli zastat.

A pak jste zabili Pavla Wonku.

Pavla Wonku, vězně svědomí.

Je irelevantní, zda zemřel tím, čemu říkáte přirozená smrt, nebo
   utýrán vaším vězněním.
   Tak dost!
Nejste-li schopni zajistit pro lidi, které vám justice dočasně
   svěřila, základní lidské právo, právo na život,
žádáme:

Okamžitě propusťte všechny vězně svědomí a všechny politické vězně!
Okamžitě propusťte na svobodu:
   Jiřího Boháče, Vladimíra Červeně, Viktora Dederu, Petra Hauptmanna,
   Ondřeje Hocha, Michaela Kellera, Milana Obodu, Petra Obšila,
   Kamila Petrovického, Ivana Polanského, Jaroslava Popelku, Josefa Römera,
   Františka Veise, Jiřího Wolfa a další vězně svědomí a politické vězně,
   jejichž jména neznáme.

Okamžitě novelizujte trestní právo!

Příslušníky SNV, kteří se dopustí teroristických činů (jako bylo
   upálení ředitele opavského divadla v Ostrově nad Ohří na počátku
   70. let), trestejte alespoň stejně přísně, jako by nikdy
   nenosili uniformu!

Okamžitě umožněte nehlášené a nedomluvené kontroly lékařů, Amnesty
   International, FIDH a podobných nezávislých občanských iniciativ
   z kterýchkoliv zemí k objektivnímu posouzení situace v našich
   vězeních.

Ty, kterým se naše žádání zdá neobratné, odkazujeme na Kurta Vonneguta jr.:
   "O masakru se nic inteligentního říct nedá."

V Praze dne 15. srpna 1988
1 příloha: list s 271 podpisy. Za autenticitu podpisů ručí
Ivan M. Jirous, 588 67 Stará Říše 33 a Jiří Tichý, Rybalkova 51, 101 00 Praha 10

	   ******		    ******		    ******
			

související texty:

Pavel Wonka

Charta 77

VONS


úvodní strana části


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: Jiří Gruntorád, Libri Prohibiti

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.