www.TOTALITA.cz

VONS - sdělení č. 394   (odsouzení Pavla Wonky)

Dne 19.1.1984 byl okr. soudem v Náchodě odsouzen Pavel Wonka, nar. 23.1.1953, bytem Vrchlabí, U nemocnice 869, k souhrnnému trestu odnětí svobody na 14 měsíců podmíněně podle § 132/1 b (rozkrádání majetku v soc. vlastnictví), § 129/1 (porušování povinnosti v provozu soc. organizace) a přečin podle § 3/2 zák. 150/69 Sb. (přečin proti majetku v soc. a osob. vlastnictví). Dne 20.3.1984 proměnil krajský soud v Hr. Králové tento trest na nepodmíněný. Dne 4.7.1984 byl Pavel Wonka zadržen a předán do výkonu trestu, který si nyní odpykává v NVÚ Plzeň-Bory. U Wonky, který je povoláním automechanik, byly při domovní prohlídce nalezeny určité součástky od automobilu a Wonka byl odsouzen pro jejich údajné zcizení v n.p. Mileta, kde je zaměstnán. Soud však nijak neprokázal, že součástky, které jsou ostatně volně k dostání, pocházejí opravdu z n.p. Mileta, že se v tomto podniku ztratily, natož že je zcizil Wonka. Rozsudek se opřel pouze o nevěrohodnou výpověď jednoho Wonkova spoluzaměstnance, o němž je známo, že je proti Wonkovi zaujatý, který v předběžném řízení předložené součástky identifikoval jako zcizené v n.p. Mileta, a který pak před soudem tuto svou výpověď odvolal s tím, že jde o sériové výrobky, které nelze individuálně rozlišit, čímž de facto vyvrátil jediný - navíc nepřímý - důkaz proti Wonkovi. Soud přitom porušil i četné další elementární principy soudního jednání, ignoroval vše, co průkazně vyvracelo obžalobu a odsoudil Wonku se zjevnou předpojatostí.


Pavel Wonka mnoho let působil jako právní zástupce různých občanů v občansko-právních a majetko-právních sporech, pomohl mnoha lidem, jimž bylo ublíženo, a soustavně upozorňoval na porušování zákonů a předpisů i na různé machinace, kterých se dopouštěly exponované osoby v jeho okolí i přímo v podniku, kde byl zaměstnán. Nabízí se tudíž podezření, že jeho odsouzení - zjevně vykonstruované - je ve skutečnosti jen nešikovnou mstou místních autorit za tuto jeho dlouhodobou a mnohým lidem nepohodlnou činnost.


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská právasouvisející texty:

Pavel Wonka

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Charta 77


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.