www.TOTALITA.cz

VONS - sdělení č. 536   (bratři Wonkové uvězněni)

Dne 26. 5. 1986 provedli příslušníci Státní bezpečnosti domovní prohlídku u Pavla Wonky, nar. 23. 1. 1953, bytem Pražská 384, Vrchlabí, okr. Trutnov a u jeho bratra Jiřího Wonky, nar. 8. 4. 1950, bytem v Novém Městě nad Metují, okr. Náchod. Při prohlídkách, které nařídil kpt. Antonín Moravec z KS SNB v Hradci Králové, bylo zabaveno větší množství písemností. Pavel Wonka byl obviněn z trestného činu pobuřování podle ­ $ 100, odst. 1, písm. a) tr.z. Oba bratři byli vzati do vazby, přičemž není známo, v čem měl jejich trestný čin konkrétně spočívat.


Podle nepotvrzených zpráv souvisí celá akce proti bratrům Wonkovým s nedávnými volbami do zastupitelských sborů. Pavel Wonka se totiž letos rozhodl ve volbách kandidovat, což sdělil Ústřední volební komisi. Po zamítavé odpovědi oznámil, že volby v okrese nebude považovat za právoplatné, a že se obrátí na ústavní soud. (Tento soud v Československu neexistuje, i když jeho zřízení bylo vyhlášeno ústavním zákonem v r. 1968.) Těsně před volbami byl hledán SNB, v tu dobu se však nezdržoval doma, a byl proto i se svým bratrem zadržen až 26. 5. 1986.


Pavel Wonka je automechanik a v trutnovském okrese je znám jako zastánce lidských práv a jako člověk, který díky své znalosti zákonů účinně pomohl mnoha svým spoluobčanům, postiženým nezákonnými či nesprávnými postupy úřadů. Byl v této souvislosti různě pronásledován a v letech 1984-85 čtrnáct měsíců vězněn (viz naše sdělení č. 394). Jeho bratr J. Wonka je vedoucí skladu a má pětileté dítě. Bratři Wonkové jsou ve věznici MS v Hradci Králové. Jejich matka, pí Gerta Wonková, bydlí v Pražské ulici č. 378 v Trutnově.20. 6. 1986


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská právasouvisející texty:

Pavel Wonka

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Charta 77


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.