www.TOTALITA.cz

VONS - sdělení č. 544   (podrobnosti o tr. stíhání Pavla Wonky)

Jak jsme již oznámili (viz sdělení č. 535; srvn. i předcházející sdělení č. 394), jsou od 26. 5. 1986 ve vazbě bratři Wonkové. Zatímco o obvinění Jiřího Wonky z Nového Města nad Metují není dosud nic bližšího známo, zjistili jsme, že Pavel Wonka je obviněn ze dvou trestných činů. Trestného činu pobuřování podle § 100 odst. 1a) tr. zákona se měl skutečně dopustit podle vyšetřovatele tím, že rozšiřoval svůj volební program: jak jsme již uvedli, požádal Pavel Wonka o registraci jako nezávislý kandidát na poslance Federálního shromáždění; jeho žádost byla ústřední volební komisí odmítnuta. Dále je obviněn z trestného činu útoku na veřejného činitele podle ­ 155 odst. 1a) tr. zákona, jehož se měl dopustiti tím, že ve svém bytě dne 13. 1. 1985 tahal soudce JUDr. Záveského za oděv v úmyslu odradit jej od úředního výkonu. Úřední výkon spočívá v tom, že soudce, domnívaje se, že Pavel Wonka není doma, nechal navrtávat zámek bytu, aby tam bez vědomí Pavla Wonky vnikl a zabavil tam movitý majetek v hodnotě 18 000 Kčs, které podle soudního rozhodnutí měl Pavel Wonka zaplatit národnímu podniku Mileta a které byly jinak nedobytné. Postup soudce Záveského je v souladu s čs. zákony. Po vniknutí do bytu došlo k dohadování, avšak Pavel Wonka na místě zaplatil požadovanou exekuční částku. Trestní stíhání pro tento skutek, zahájené po více než čtyřech měsících, se jeví jako zcela účelové a jeho cílem je uměle kriminalizovat Wonkův ryze politický případ. Je jisté, že hlavním důvodem stíhání Petra Wonky je jeho pokus o nezávislou kandidaturu ve volbách do Federálního shromáždění. Represívnímu aparátu je však trnem v oku i celkové veřejné vystupování Pavla Wonky, který jako právní amatér pomohl mnoha občanům, což mu způsobilo již několikeré trestní stíhání. On sám spatřuje důvody k perzekuci i v národnostní nesnášenlivosti některých úředních činitelů: Wonkovi jsou německé národnosti. Pavlu Wonkovi hrozí nyní trest do tří let.


Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská právasouvisející texty:

Pavel Wonka

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Charta 77


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

zdroj: Jiří Gruntorád, LIBRI PROHIBITI]

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.