www.TOTALITA.cz

Bolševici

Příslušníci radikální frakce ruské sociální demokracie (SDDSR), která vznikla v roce 1903.

na rozdíl od Menševiků usilovali o násilnou revoluci, od 1903 v čele V. I. Leninem. Původně sledovali vytvoření nepočetné centralizované strany profesionálních revolucionářů s přísnou disciplínou, nikoli vznik masového hnutí.

V roce 1912 se bolševici osamostatnili jako politická strana (KSSS), roku 1917 získali politickou moc.


související texty:

Říjnová revoluce v Rusku (VŘSR)

Josef V. Stalin

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.