www.TOTALITA.cz

chozrasčot

Termín z ruského chozjajstvennyj rasčot. Chozrasčot je způsob řízení podniků v socialistickém ekonomickém systému.

Hlavní zásadou chozrasčotu je hospodářská samostatnost spojená s krytím výdajů podniku ze svých tržeb; hmotná zainteresovanost podniku a jejích zaměstnanců, kontrola hospodářské činnosti ekonomickými prostředky, tzv. kontrola korunou.


[dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.