www.TOTALITA.cz

Czechoslovak Intelligence Office (CIO)


Jako součást britské zpravodajské služby SIS (Secret Intelligence Service) jej založili počátkem roku 1949 čsl. poúnoroví emigranti gen. Sergěj Ingr, plk. Karel Procházka, mjr. Vrdlovec a Dr. Zavadil spolu s britskými partnery.


CIO vlastně navázal na vynikající tradici zpravodajské skupiny gen. Františka Moravce v Anglii v době II. světové války.


CIO měl kromě londýnské centrály pobočky v Bruselu, Kodani, Curychu, Vídni, Hamburku, Düseldorfu, Bejrutu, Paříži a skupinu ve Washingtonu obsazené vesměs bývalými důstojníky čsl. armády.


Tito rezidenti - kádroví příslušníci CIO, řídili v zemích svého působení agenturu složenou z čsl. emigrantů a cizích státních příslušníků, kteří měli různorodé kontakty s ČSR. Co je ale důležité, v roce 1956 řídili i nejméně 50 spolupracovníků přijíždějících z ČSR.


CIO bohužel v roce 1956 ze zištných důvodů zradil jeden z jeho pracovníků Karel Zbytek. Tato zrada stála životy dvou nejlepších spolupracovníků CIO a vedla k rozpuštění CIO v roce 1957. Tím ukončila činnost poslední ryze československá exilová zpravodajská skupina.
Prokop Tomekodkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.