www.TOTALITA.cz

tiskový odbor FMV

Tiskový odbor FMV byl zřízen rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 25 z 15. května 1970 a na základě usnesení vlády ČSSR č. 211 z 21. června 1968 jako výkonný útvar, který organizuje a zabezpečuje propagační a publicistickou činnost o úkolech a výsledcích práce SNB a zpracovává jeho historii


Tiskový odbor byl organizačně začleněn v sekretariátu ministra vnitra ČSSR a byl podřízen náčelníku sekretariátu.


Náčelník tiskového odboru - tiskový tajemník Ministerstva vnitra ČSSR byl podřízen ministru vnitra ČSSR. Ve své činnosti se tiskový odbor řídil rozkazy, nařízeními a pokyny ministra vnitra ČSSR a náčelníka sekretariátu ministra vnitra ČSSR.

Tiskový odbor řídil redakce časopisu Signál, Bezpečnost a pracovníky v hlavních redakcích armády, bezpečnosti a brannosti v Čs. rozhlasu a v Čs. televizi.


Dne 1. října 1977 byl začleněn podle nařízení ministra vnitra ČSSR č. 28/1977 do Správy pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost s krycím názvem IX. správa FMV jako součást 4. odboru (odbor sdělovacích prostředků, propagační a kulturně výchovný).


IX. správa FMV byla zrušena rozkazem MV ČSSR č. 12 z 22. července 1988.


[dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.