www.TOTALITA.cz

politická ideologie

je propracovaná teoretická soustava idejí, názorů a postojů při chápání (vysvětlování) společenské reality. Na základě konkrétní ideologie politické strany formulují svůj politický program a jeho cíle.


V totalitních systémech ideologie slouží jako prostředek k ospravedlnění nelegálního (revolučního) způsobu převzetí moci, později ospravedlnění existence totalitního politického systému nebo použití násilí k jeho udržení u moci.


Člověku může ideologie umožnit jeho identifikaci s určitým komplexním systémem hodnot (např. demokratický nebo totalitní systém) nebo k identifikaci s určitou sociální skupinou (např. politická strana, společenské hnutí...).

příklady politických ideologií:

  • konzervatismus
  • liberalismus


  • sociální demokracie
  • socialismus
  • komunismus


  • nacismus
  • fašismus


  • a samozřejmě další...


související texty:

propaganda

ideologická propaganda


autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.