www.TOTALITA.cz

klášter

Sídlo řeholní komunity, řeholních řádů. V nich se sdružují řeholníci, muži nebo ženy, žijící v relativní oddělenosti od světa, zasvěceni Bohu, v chudobě, čistotě a poslušnosti. Řádovou příslušností a funkcí je podmíněna dispozice kláštera. Základní dispozicí je kostel s rajským dvorem, ambitem a studnou na jižní straně kostela, dále obvykle kapitulní síň, refektář, dormitář, hospodářské a jiné budovy tvořící klášterní komplex.


[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.