www.TOTALITA.cz

komunismus

a)  ideál společenského a politického uspořádání

založeného na principu vyhraněného kolektivismu a společného majetku.


Náměty patrné již u Platóna (ideální obec funguje na základě společného vlastnictví), ve středověku aplikován v mnišství a jako součást reformních náboženských hnutí a sekt, na počátku novověku uplatňován v sociálních utopiích (T. Campanella, T. More, F. N. Bebauf aj.).


Samotný termín byl používán v období revolučních nepokojů ve Francii, ale po roku 1848 takřka zanikl, byl obnoven znovu až po úspěchu bolševické revoluce v Rusku. Grafickým symbolem komunismu je rudá hvězda.


V 19. stol. nejrozšířenější Marxův "vědecký" komunismus, ve kterém je majetek omezen na prostředky spotřeby a je vyloučeno, aby se týkal prostředků výroby a směny.


Takto chápaný komunismus byl považován za nejvyšší stupeň vývoje politicko-ekonomických formací, za dovršení proletářské revoluce. Komunismu předchází jako taktický cíl marxistických politických stran socialismus, kdy vlastnictví není ještě společné, ale nadindividuální - státní, lidová demokracie, tedy období přechodu od kapitalistické společnosti, které navazuje na období diktatury proletariátu, tedy období charakterizované násilným uchopením moci.

b)  politické a sociální hnutí

jehož cílem je zavést stav odpovídající komunistickému ideálu. V novověku se opírá zejména o komunistické strany.


c)  systém vlády komunistické strany ve společnosti

charakterizovaný neexistencí legální opozice. Jeden z druhů totalitarismu.
V současných diskusích stoupenci komunismu často tvrdí, že u nás se jednalo o "nepovedenou, nepodařenou" formu komunismu, že tak jak to u nás probíhalo, že to nebyl "správný" komunismus, tedy takový, jak si ho teoretikové komunismu představovali, že "příště" to dopadne jinak (a občas i to, že to vlastně nikdy nebyl komunismus, pouze socialismus).


Ve skutečnosti se charakter vlády v tzv. komunistických zemích vzájemně značně lišil, k alternativám také docházelo vývojem v průběhu let. Bylo tedy vyzkoušeno mnoho různých forem komunismu a žádná nefungovala k prospěchu lidí a vlastně ani státu, jak dokládá ekonomický kolaps, k němuž nakonec došlo.


To je snad nejdůležitější lekce, kterou nám dalo 20. století.


související texty:

Kultura donucování - pozůstatky komunismu

 

[Zz]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.