www.TOTALITA.cz

leninismus

Soubor filozofických, ekonomických a politických tezí V. I. Lenina), revidovaný marxismus).


Lenin dokazoval (Stát a revoluce), že revoluce povede k přímé (nereprezentativní) vládě dělníků a rolníků, načež stát se svým donucovacím aparátem "odumře" (vznik beztřídní společnosti).


Vzhledem k tomu, že revoluce musí být řízena předvojem proletariátu, čili komunistickou politickou stranou) (tj. disciplinovanou organizací profesionálních revolucionářů, vybavených "vědeckým světovým názorem"), se Leninova teorie přímé vlády záhy v praxi změnila v totalitní vládu jedné politické strany nad celou společností.


Dalším zužováním zdroje moci vznikl z leninismu stalinismus).[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.