www.TOTALITA.cz

Karol   BACÍLEK

*

2. 10. 1896

Choťánky (okr. Nymburk)

+

19. 3. 1974

 

slovenský komunistický politik českého původu

(původním povoláním strojní zámečník)


1915-1918

sloužil v rakouskouherské armádě,

1918-1920

sloužil v čs. armádě,

1920-1923

pracoval v železničních dílnách ve Vrútkách,

od 1921

člen KSČ,

1924-1929

krajský tajemník KSČ v Žilině,

1929

krajský tajemník KSČ v Banské Bystrici,

1930-1939

tajemník zemského vedení KSČ na Slovensku,

1939-1943

činný v exilu v Sovětském svazu, 1943 se vrátil ilegálně na Slovensko, v době Slovenského národního povstání tajemník sekretariátu KSS.

1931-1938
1945-1946
1949-1966

člen ÚV KSČ,

1951-1963

člen předsednictva ÚV KSČ,

1944-1966

člen ÚV KSS,

1949-1963

člen předsednictva ÚV KSS,

1951-1963

první tajemník ÚV KSS,

1950-1951

předseda sboru pověřenců, 1951-52 ministr státní kontroly,

1952-1953

ministr národní bezpečnosti,

1946-1964

poslanec NS.

Nesl značnou část zodpovědnosti za nezákonnosti a represálie začátkem 50. let, v souvislosti s tím odvolán v dubnu 1963 z funkce člena předsednictva ÚV KSČ a prvního tajemníka ÚV KSS.


související texty:

KSČ

KSS

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.