www.TOTALITA.cz

Milena   BALAŠOVÁ

*

20. 3. 1924

 

 

 

 

představitelka normalizace v Čs. televizi


1949-únor 1968

redaktorka zahraničního vysílání Čs. rozhlasu,
zástupkyně šéfredaktora pro kapitalistické země

září 1968 - 1969

zástupkyně šéfredaktora časopisu Svět socialismu

1969 - 1971

šéfredaktorka časopisu Svět socialismu

1971 - 1972

zástupkyně vedoucího tiskového odboru ÚV KSČ

1.5.1972-1980

náměstkyně ústředního ředitele Čs. televize - ředitelka českých studií

1980

zvolena generální tajemnicí OIRT (sdružení televizních vysílatelů socialistického tábora)

1970

Řád Za zásluhy o výstavbu

1975

Státní novinářská cena Jana Švermy

V období Normalizace Milena Balášová pravidelně komentovala (nejčastěji v rámci Televizních novin) domácí i zahraniční události z pohledu komunistické strany.


související texty:

Slovo do vlastních řad

normalizace

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.