www.TOTALITA.cz

Vasil   BIĹAK

*

11.8.1917

Krajná Bystrá (okr. Svidník)

+

6.2.2014

Bratislava

slovenský politik rusínského původu.

Původním povoláním krejčí (řemeslu se věnoval do 1949)


od 1945

člen KSČ

1954-1989

člen ÚV KSČ

1955-1968

tajemník a člen předsednictva ÚV KSS

Od ledna do srpna 1968 první tajemník ÚV KSS, od dubna 1968 do prosince 1988 člen předsednictva ÚV KSČ, od listopadu 1968 do prosince 1988 tajemník ÚV KSČ.

1959-62

pověřenec školství

1960-1962

současně ministr čs. vlády

1960-1963

místopředseda SNR. 1960-69 poslanec NS

1960-1969

1960-69 poslanec NS

1969-1989

poslanec SL FS

1989

V prosinci 1989 zbaven všech funkcí a 21.12.1989 vyloučen z KSČ.

od 1990

Žije na penzi v Bratislavě.

V roce 1968 patřil k vůdčím představitelům konzervativních sil v KSČ, vystupujících proti reformnímu proudu ve straně, podněcoval sovětskou intervenci a v následujícím období se významně podílel na likvidaci všech výdobytků "pražského jara".

V 70. a 80. letech hlavní exponent brežněvovského vedení v Československu s rozhodujícím vlivem v aparátu KSČ, zahraničně politické a ideologické sféře, reprezentant neostalinského dogmatismu a posléze odpůrce gorbačovovské "přestavby".

Autor subjektivistických memoárů Miľníky môjho života (vydány bez svolení autora 1991 v českém překladu pod titulem Paměti Vasila Biľaka I, II), v nichž věnuje zvláštní pozornost své činnosti v období 1967-70.


související texty:

Leonid Iljič Brežněv

události roku 1968

normalizace

Listopad 1989

KSČ

KSS

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.