www.TOTALITA.cz

Sivestr  Maria  Josef   BRAITO

*

14. 6. 1898

Ruščuk (Bulharsko)

+

25. 9. 1962

Praha

český římskokatolický kněz, teolog, básník, esejista a literární kritik


Po otci italského původu, záhy osiřel a byl vychován pěstouny v Uhřiněvsi u Prahy, posléze v dominikánském učilišti.
Studoval teologii na teologické fakultě v Olomouci a na řádovém učilišti v Římě a v Saulchoir v Belgii.

1922

vysvěcen na kněze,

1930-1950

profesor teologické estetiky a mystiky na dominikánské řádové vysoké škole v Olomouci,
za nacistické okupace profesor a ředitel olomouckého kněžského semináře.

1926-1948

vydával a řídil revui Na hlubinu, od 1934 redigoval sbírku životopisů svatých Vítězové, knihovnu Myšlenky a život a další edice. Podílel se na českém překladu Teologické summy sv. Tomáše Akvinského, překládal středověké mystiky.

1950

zatčen, obviněn z velezrady a vyzvědačství a odsouzen k 15 letům žaláře,

1960

amnestován,

1968

posmrtně rehabilitován.

Autor četných nábožensko-esejistických knih a teologických studií, vydaných postupně ve 30. a 40. letech: Základy (1931), Ježíš Kristus (1931), Kristus je náš život (1935), Svatý Filip z Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma (1937), Církev. Studie apologeticko-dogmatická (1946), Podstata křesťanství. Živé synovství Boží (1947).


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.