www.TOTALITA.cz

Jarmila   CYSAŘOVÁ    (roz. KILLEROVÁ)

*

10. 10. 1929

 

+

23. 11. 2013

Praha

publicistka, spisovatelka a televizní recenzentka


1953-1969

členka KSČ

60. léta

redaktorka vydavatelství Práce,

1967-1969

deník Práce - vnitropolitická rubrika,

od 1962

rovněž recenzentka televize tohoto deníku (pod jménem Vyskočilová),

1970-1989

zaměstnána v Ústavu sér a očkovacích látek
myčka laboratorního skla, pomocná laborantka, poté plánovačka)

od 1990

v důchodu, externí návrat k profesi, příspěvky do různých časopisů týkající se současnosti a historie naší televize. Postupně soustředění na historii.

Kromě drobných příspěvků obsáhlejší studie. Například Česká televizní publicistika 60. let (vydala Česká televize), Pokus o občanské společenství a 16x o televizi (obě vydal FITES) a čtyři dosud vydané studie Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR zaměřené především na vztah televize a moci: Televize a moc 1953-1967, Televize a totalitní moc 1969-1975, Československá televize 1985-1990, FITES a moc - historie vzniku a působnosti FITES do roku 1970.

V roce 2006 vydala knihu "Muž, který tu chybí (český novinář Jiří Lederer 1922 - 1983)" (vydavatelství Radioservis), v roce 2010 pak knihu "Já prostě nemohu žít jinak (česká publicistka Otka Bednářová)", věnovanou osudům statečné ženy Otty Bednářové (opět vydavatelství Radioservis).


související texty:

KSČ

FITES

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.