www.TOTALITA.cz

Jiří   DIENSTBIER

*

20. 4. 1937

Kladno

+

8. 1. 2011

Praha

český novinář, disident, politik a diplomat


1955-1960

vystudoval žurnalistiku na FF UK v Praze.

1958-1969

zahraničně-politický redaktor a komentátor Čs. rozhlasu,

1964-1967

korespondent pro Dálný východ

1968-1969

zahraniční zpravodaj v USA.

1958-1970

člen KSČ,

1968

přední účastník demokratizačního procesu v Československu, v srpnu 1968 se významně podílel na protiokupačním vysílání pražského rozhlasu.

1969

vyloučen z KSČ, ze Svazu novinářů,
propuštěn z rozhlasu a postižen publikačním zákazem; pracoval pak jako dokumentátor projektového ústavu, později jako topič.

70-80.léta

čelný představitel čs. disentu,

1977

signatář Charty 77 (od 1.1.1977)

1979

mluvčí Charty 77

1978

zakládající člen VONS (27.4.1978);
spolupracovník a redaktor samizdatových periodik.

1979-1982

vězněn za "podvracení republiky".

1982

po propuštění z vězení pracoval jako topič

1985

opět mluvčí Charty 77

1988-1989

aktivista Hnutí za občanskou svobodu (HOS), Nezávislého mírového sdružení a dalších opozičních iniciativ, člen redakční rady samizdatových Lidových novin.

1989

(listopad) spoluzakladatel a krátce tiskový mluvčí Občanského fóra).

1989-1992

ministr zahraničních věcí,
významně se podílel na tvorbě a realizaci polistopadové čs. zahraničně-politické doktríny.

1990-1992

místopředseda vlády ČSFR

1990-1992

poslanec SL FS za OF, posléze za OH.

1990-1991

mluvčí Liberálního klubu OF,

1991-1993

předseda rady Občanského hnutí (OH),

1993-1995

předseda liberální strany Svobodní demokraté,

1995-1996

spolupředseda Svobodných demokratů - Liberální strany národně sociální.

1997

přednášel na amerických universitách;

1998-2001

zvláštní zpravodaj OSN pro země bývalé Jugoslávie

2008-2011

senátor (ČSSD)

Vedle rozsáhlé publicistické produkce v domácím i zahraničním tisku je autorem reportážní knihy o vojenském převratu v Indonésii v září 1965 Noc nastala ve tři ráno (1967), eseje o perspektivách politického uspořádání Evropy Snění o Evropě (samizdat 1986, knižně 1990) i několika divadelních her (samizdat, 80. léta) a spoluautorem publikace o vysílání Čs. rozhlasu v srpnu 1968 Rozhlas proti tankům (s K. Lánským; samizdat 1988, knižně 1990).


související texty:

KSČ

události roku 1968

normalizace

Charta 77

VONS

disent

Listopad 1989

Občanské fórum

Čs. rozhlas (oficiální stránky)

Čs. rozhlas (Totalita)

 

použitá literatura: 12,26

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.