www.TOTALITA.cz

Prokop   DRTINA

*

13. 4. 1900

Praha

+

16. 10. 1980

Praha

právník a český politik


1919-1923

vystudoval práva na UK v Praze,

1924-1929

úředník České finanční prokuratury,

1929-1938

pracovník Kanceláře presidenta republiky (1936-38 osobní tajemník presidenta Edvarda Beneše),

20.léta

činný ve studentském hnutí,

1925-1928

předseda studentstva Národní strany práce,

1926-1938

předseda klubu Přítomnost,

od 1928

předseda Československé strany národně socialistické,

1939

jeden z představitelů odbojové organizace Politické ústředí,

26.12.1939

odešel ilegálně do zahraničí,

1940-1945

politický referent a nejbližší spolupracovník presidenta Beneše,
komentátor českého vysílání londýnského rozhlasu (pseudonym Pavel Svatý),

1944-1945

člen čs. vládní delegace pro osvobozené území, s níž v říjnu 1944 působil na povstaleckém území Slovenska.

1945-1948

člen předsednictva Čs. strany národně socialistické a poslanec NS,

1945-1948

ministr spravedlnosti.

Jako nejvyšší představitel čs. justice v období poválečné retribuce vystupoval na obranu zákonnosti a nezávislosti soudů proti komunistickým radikalistickým tendencím, projevům zvůle a politické demagogie. Patřil k nejvýraznějším obhájcům demokratického zřízení a právního státu proti nastupujícím totalitním silám v čele s KSČ.

20.2.1948

Podal spolu s dalšími demokratickými ministry demisi, jež byla 25.2.1948 přijata.

28.2.1948

Po nastolení komunistické diktatury se pokusil o sebevraždu a s těžkým zraněním byl dopraven do nemocnice na Bulovce.

1948-1953

Od března 1948 do prosince 1953 držen ve vyšetřovací vazbě a v prosinci 1953 odsouzen na základě vykonstruovaných obvinění k 15 letům žaláře.

1960

Propuštěn na základě amnestie,

1969

plně rehabilitován, v období tzv. normalizace byla však jeho rehabilitace revokována (1971).
V závěru života podpořil Chartu 77.

Autor rozsáhlého memoárového díla Československo - můj osud, Kniha života českého demokrata 20. století (4 svazky, Toronto 1982, Praha 1991-1992).


související texty:

Krčmaňská aféra

Únor 1948

 

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.