www.TOTALITA.cz

Luboš   HOLEČEK

*

1946

 

+

1976

 

přední představitel studentské opozice 60. let

1964

začal studovat na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze,

1964-1969

člen skupiny pražských vysokoškoláků, kteří získali pro svůj politický program podporu všech pražských vysokých škol a fakult, výrazně ovlivnili celé československé studentské hnutí 60. let,

1967

z politických důvodů i přes špatný zdravotní stav povolán na vojnu, vyloučen ze studia na Fakultě strojního inženýrství,

1968-1670

student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

1970

vyloučen ze studií,

květen 1976

přišel tragicky o život - zabilo jej auto, které vjelo na chodník tramvajové zastávky.

Umírající Jan Palach pozval Luboše Holečka 19. ledna 1969 ke své nemocniční posteli. Holeček byl pro něj takovou morální autoritou, že jedině s ním byl ochoten mluvit.


Znění verdiktu kárné komise, zdůvodňující, proč byl vyloučen z FF UK tzv. řádnou formou:
"Kárná komise filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze po projednání Vašeho případu s přihlédnutím k Vašemu ústnímu a písemnému vyjádření a s přihlédnutím k vysokým požadavkům, které společnost klade na posluchače a absolventy filosofické fakulty, rozhodla vyloučit Vás ze studia na zdejší fakultě podle zákona o vysokých školách 19/1966, vyhláška 25, § 22, a to pro Vaši pravicově orientovanou a negativní činnost ve studentském hnutí a ve veřejnosti v letech 1968 a 1969, která ve svých důsledcích vedla k desorientaci studentstva a mládeže a proti konsolidačnímu úsilí našeho lidu."


související texty:

rok 1968

normalizace

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.