www.TOTALITA.cz

Milada   HORÁKOVÁ

*

25. 12. 1901

Praha

+

27. 6. 1950

Praha

česká právnička a politička


Vystudovala práva na UK v Praze.

 

1927-1940

pracovnice Ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy,

od 1929

členka a funkcionářka Čs. strany národně socialistické. Působila též v ženském hnutí, kde se stala blízkou spolupracovnicí senátorky F. Plamínkové a v řadě sociálních spolků.

1939

se zapojila do protinacistického odboje, spolupracovala s Politickým ústředím a posléze se stala členkou vedení Petičního výboru "Věrni zůstaneme".

2.8.1940

zatčena (spolu se svým manželem) gestapem, vězněna na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně. V říjnu 1944 odsouzena v Drážďanech k 8 letům žaláře (prokurátor navrhl trest smrti) a vězněna pak až do dubna 1945 v ženské káznici v Aichachu u Mnichova.

20.5.1945

vrátila se do Prahy.

1945-1948

členka ústředního výboru Čs. strany národně socialistické, poslankyně NS,
předsedkyně Rady čs. žen a místopředsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů.

 

Po únorovém převratu 1948 odešla z politického života (10.3.1948 se vzdala poslaneckého mandátu) a pracovala jako sociální referentka Ústředního národního výboru hlavního města Prahy.

 

27.9.1949

zatčena,

8.6.1950

ve vykonstruovaném procesu odsouzena za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti a 27.6.1950 popravena.


Nezákonný rozsudek zrušen 3.7.1968, soudní rehabilitace však byla vzhledem k následujícímu politickému vývoji provedena až 1990.


V roce 2004 byl novelizován zákon o státních svátcích. V rámci této novely byl 27. červen (den popravy) vyhlášen Dnem památky obětí komunistického režimu a stal se státním svátkem.související texty:

životopis

osudy rodiny Milady Horákové

část dopisu na rozloučenou

proces s Miladou Horákovou


Nepřemožená - příběh Milady Horákovéseznamy popravených

Únor 1948

pamětní deska Milady Horákové (Praha)


použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.