www.TOTALITA.cz

Záviš   KALANDRA

*

10. 11. 1902

Frenštát pod Radhoštěm

+

27. 6. 1950

Praha

český novinář a publicista, historik, divadelní a filmový kritik a estetik

 

1922-1927

vystudoval filosofii a klasickou filologii na FF UK v Praze

1928 a 1930

pokračoval ve studiích na universitě v Berlíně

od 1923

politicky činný v KSČ

1926-1927

vedoucí funkcionář Komunistické studentské frakce (Kostufry)

1928-1936

redaktor komunistického tisku (Rudý večerník, Rudé právo, Tvorba, Haló noviny). Zabýval se marxistickou filosofií i dalšími filosofickými směry, některými estetickými problémy, staršími českými dějinami (Znamení Lipan, 1934) i psychoanalýzou, v pol. 30. let spolupracoval se Surrealistickou skupinou

1936

zásadně se postavil proti stalinským represáliím v SSSR a byl vyloučen z KSČ

1937

vydával "list komunistické opozice" Proletář, kde se soustředil především na kritiku probíhajících moskevských procesů, stejně jako v publikacích Odhalené tajemství moskevského procesu (s J. Guttmannem, 1936) a Druhý moskevský proces (1937). Koncem 30. let působil v redakci časopisu Světozor, přispíval do Přítomnosti a napsal řadu hesel pro Naučný slovník aktualit 1938

1939-1945

(listopad) zatčen gestapem a do konce války vězněn v nacistických koncentračních táborech

1945-1949

věnoval se převážně vědecké práci, zaměřil se na studium nejstarších českých dějin (České pohanství, 1947) i revoluce 1848-49 v českých zemích a na Slovensku (Zvon svobody, 1948 - pod pseudonymem Juraj Pokorný)

1945-1948

spolupracoval se soc. dem. týdeníkem Cíl a nár. soc. časopisem Slovo pracujících.

1949

v listopadu 1949 zatčen jako hlava vykonstruované trockistické skupiny a obviněn z velezrady a špionáže

1950

v červnu 1950 odsouzen v procesu s Miladou Horákovou a spol. k trestu smrti a popraven

1990

plně rehabilitován (rozsudek zrušen 1968).

 

z jeho díla:
vydán výbor Intelektuál a revoluce (1994, k tisku připraven již 1969, vydání však zakázáno).


související texty:

seznam popravených

Únor 1948


(Stalinův) Kult osobnosti

moskevské procesy


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.