www.TOTALITA.cz

Ivan   KLÍMA

*

14. 9. 1931

Praha

 

 

 

český prozaik, dramatik, esejista a publicista


Za 2. svět. války prožil tři roky v koncentračním táboře Terezín

1956

absolvoval FF UK v Praze

1956-1959

redaktor týdeníku Květy,

1959-1963

pracoval v nakladatelství Čs. spisovatel

1963-1969

redaktor (zástupce šéfredaktora) Literárních novin, Literárních listů a Listů

1969-1970

hostující profesor University of Michigan (Ann Arbor, USA)

1970

vrátil se do vlasti a od té doby se věnuje pouze literatuře

 

Klímovo literární dílo je značně rozsáhlé a žánrově pestré:
zahrnuje prózu, dramata, reportáže, eseje, fejetonistiku i knížky pro děti.

Jeho prózy (především povídky a novely) se v různých kontextech vyrovnávají s problémem lidské samoty a střetnutí jedince s mechanismy moci (Bezvadný den, 1960; Hodina ticha, 1963; Milenci na jednu noc, 1964; Loď jménem Naděje, 1969; Milenci na jeden den, 1970).

V povídkách a románech ze 70. a 80. let, kdy z politických důvodů nesměl v Československu publikovat, nastoluje téma životního osudu spisovatele, mocí vyvrženého na okraj společnosti, a proti bezpráví staví mravní sílu opřenou o důstojnost člověka (generační román Stojí, stojí šibenička, 1978, přepracovaný pod názvem Soudce z milosti, 1986; povídkové soubory Má veselá jitra, 1979, 1990; Moje první lásky, 1985, 1990; novela Láska a smetí, 1988, 1990).

Z polistopadového období Vytěžil román Ostrov mrtvých králů (1992) a novelu Čekání na tmu, čekání na svět1o (1995).

Odpor proti mocenské manipulaci lidí a životní pasivitě vyjadřují též jeho hry Zámek (tisk i prem. 1964 ), Porota (tisk 1968, prem. 1969), Cukrárna Myriam a Klára a dva páni (tisk 1968, prem. obou her v New Yorku 1969) aj.

Humor a úsměvná pohoda naopak charakterizují jeho tvorbu pro děti (moderní pohádky Kokrhací hodiny, 1965; próza Markétin zvěřinec, 1990).

V esejistice má zvláštní význam esej Karel Čapek (1962, přepracovaná verze 1965), vyjadřující autorův vztah k Čapkovu ideovému a literárnímu odkazu. - Souborné vydání Spisů Ivana Klímy vychází od 1995 v nakladatelství Hynek.

Značná část Klímova díla vyšla v cizojazyčných překladech v zahraničí (patří k nejpřekládanějším českým autorům).


související texty:

události roku 1968

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.