www.TOTALITA.cz

Karel   KOSÍK

*

26. 6. 1926

Praha

 

 

 

český filosof

 

V době německé okupace se jako gymnasiální student účastnil domácího odboje v levicové skupině Předvoj.

1944-1945

vězněn

1945-1947

studoval na FF UK v Praze

1947-1949

studoval na filosofických fakultách v Leningradu a v Moskvě

1953-1968

vědecký pracovník Filosofického ústavu ČSAV

od 1968

profesor FF UK

1968-1969

člen ÚV KSČ

1968-1969

politicky a publicisticky se angažoval v demokratizačním procesu

1970

vyloučen z KSČ

1971

nucen odejít z university a z vědeckého života

70-80.
léta

ve svobodném povolání; pořádal soukromé přednášky a semináře a publikoval v zahraničí

1990-1992

znovu přednášel na FF UK

90.léta

kriticky analyzuje duchovní a mravní stav české postkomunistické společnosti, své úvahy a postřehy shrnuje v sugestivních esejích

Filosoficky ovlivněn G. W. F. Hegelem, K. Marxem a M. Heideggerem. Zabývá se zejména filosofickou problematikou praxe, krizí moderní civilizace, filosofií českých dějin, historií českého polit. myšlení a české kultury.

Ve svých ranných pracích poznamenán ortodoxním marxismem, v 60. letech patřil k reformnímu intelektuálnímu proudu (jeho dílo Dialektika konkrétního znamenalo zač. 60. let průlom dosavadního marxistického dogmatismu).

 

Z díla:
Čeští radikální demokraté (1958), Dialektika konkrétního (1963; přeložena do řady jazyků), La nostra crisi attuale (Řím 1969), Kritik der technischen Vernunft (Frankfurt nad Mohanem 1973), Století Markéty Samsové (1993), Jinoch a smrt (1995), Předpotopní úvahy (1997).


související texty:

KSČ

Pražské jaro 1968

události roku 1968


Normalizace

Listopad 1989


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.