www.TOTALITA.cz

Alois   NEUMAN

*

12. 3. 1901

Smidary (okr. Hradec Králové)

+

27. 7. 1977

Praha

český právník a politik

 

1920-1924

vystudoval práva na UK v Praze (1925 promován doktorem práv)

1926-1928

tajemník, 1928-30 místoředitel Všeobecné nemocenské pojišťovny v Praze

1931-1937

ředitel Okresní nemocenské pojišťovny v Českých Budějovicích

1937-1939

starosta Českých Budějovic. Politicky činný v Československé národně socialistické straně

1935-1939

poslanec NS

1939-1945

vězněn v nacistickém koncentračním táboře Buchenvaldu

1946-1948

předseda Městského národního výboru v Českých Budějovicích, funkcionář nár. soc. strany

 

V únoru 1948 se postavil na komunistickou platformu
...a stal se členem Ústředního akčního výboru Národní fronty a čelným představitelem Československé strany socialistické.

 

1948-1960

místopředseda Československé socialistické strany

1960-1968

předseda ČSS

od 1968

čestný předseda ČSS

1948-1952

ministr pošt

1952-1960

ministr spojů

1960-1968

ministr spravedlnosti

1945-1969

poslanec NS

1969-1976

poslanec SL FS

Autor řady publikací z oboru sociálního pojištění a pamětí Jak jsem žil (1971).


hlášení StB z jara 1948 o dr. Aloisu Neumannovi:

Při příchodu Němců do Českých Budějovic se jako starosta před občanstvem vážně kompromitoval kolaborantským uvítáním německé armády.


V roce 1939 zatčen a internován v Buchenwaldu, kde vznikl nepřátelký poměr mezi ním a Zenklem.


Po osvobození se snažil vyjít na obě strany, ve volbách 46 otevřeně odmítal oficielní linii strany boje proti komunistům.


Je ctižádostivý, mezi nársoc. nemá vcelku dobré jméno, poněvadž se o něm ví, že je kariéristou. Za karieru je ochoten obětovat své politické přesvědčení.


související texty:

KSČ

StB

Únor 1948

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12,24

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.