www.TOTALITA.cz

Miroslav   SÍGL

*

25. 9. 1926

Obříství (okres Mělník)

+

5. 12. 2012

Praha

český novinář, spisovatel

 

vzdělání: Obchodní akademie, Vysoká škola politická

1943 - 1945

organizátor ilegálního seskupení mladých lidí
Masarykova kulturní generace (konspirativně Mladá MKG)

1951 - 1957

soustružník a potom seřizovač obráběcích strojů Rudý Letov, Letňany (Letňanské strojírny či Letov)

1957 - 1965

spoluzakládající redaktor ekonomického týdeníku Hospodářské noviny (Nakladatelství Orbis, Praha)

1965 - 1968

vedoucí redaktor (šéfdramaturg) příloh Televizních novin, Československá televize, Praha

1968 - 1970

ekonomický redaktor ČTK Praha
(obdeník Svět hospodářství a měsíčník Podniková organizace - Podniky a podnikání)

1971 - 1988

technickoekonomický rešeršér
(Strojírenský informační ústav, později UTRIN - Ústav technického rozvoje a informací, Praha

1989 - 1994

spoluzakládající Syndikátu novinářů České republiky (člen správní rady a šéfredaktor Mediažurnálu),
dále spoluzakladatel Klubu novinářů Pražského jara ´68 (vedoucí redaktor jeho zpravodaje)

1989 - 1998

spoluzakládající Společnosti vědeckotechnických parků a Asociace inovačního podnikání ČR,
vedoucí redaktor časopisu Inovační podnikání

1997 - 2002

kronikář rodné obce Obříství, redaktor ročenek U nás doma

2003 - dosud

spolupracovník, posléze člen redakčního kruhu a redaktor časopisu ČAS (Masarykovo demokratické hnutí)

 

V minulosti byl propuštěn ze zaměstnání z politických důvodů:
v roce 1951 z redakce Mladé fronty, dále v roce 1968 z redakce Televizních novin, od roku 1971 měl zákaz publikování, uveden na "černé listině" (podle směrnice o vedení jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu z 8. ledna 1971), posléze ještě v roce 1988, kdy po výsleších na StB byl propuštěn ze zaměstnání pro nedovolené šíření samizdatových Lidových novin. Po listopadu 1989 - 1990 rehabilitován, člen Občanského fóra UTRIN.

Dílo:
Slovník nové soustavy řízení (ČTK a Made in Publicity, 1966), vysokoškolská učebnice Žurnalistika - Organizace a metody redakční práce (Svaz českých novinářů 1967), Baťova průmyslová demokracie (editor, UTRIN 1990), Na vlně 490 metrů (Naše vojsko - Magnet Press 1990), Rehabilitace v České státní spořitelně (1992), Byli jsme při tom - 68. rok (Syndikát novinářů 1993), Generace Mladé fronty 1945 - 1950 (spolu s Jaromírem Hořcem, Riopress, Praha 1997), Co jsem měl na srdci, Etudy z domova, Ach, kdyby…sborníky básní (Pegas Mělník 1997 - 2008), Fakultní základní škola (spolu s Jitkou Kašovou, 1998), Svému městu a kraji (editor sborníku, 1999), Osobnosti a osudy obce (2000), Kam jste se poděli? (editor sborníku předčasně zemřelých básníků, Pegas Mělník, 2001), Opustíš-li mne, nezahynu… ( editor sborníku o Viktoru Dykovi 2001), Podbezdězský buditel (2002), encyklopedie Co víme o smrti (Epocha, 2006), Kdo byl a je kdo (Libri, Praha 2007), monografie o básníku Svatopluku Čechovi, malíři Cyrilu Chramostovi a malíři Emilu Šimkovi (1999 - 2005), Almanach českých novinářů 1989 - 2008 (Libri, Praha 2008), Vzpomínky pamětníka - Pražské jaro a srpen 1968 - 24 pokračování na internetovém serveru Totalita.cz (2008), Události pravdy, zrady a nadějí (Akcent, 2009).

V rukopisech:
Noviny - rádio - televize můj osud (memoáry 1926 - 2009), Kroniky obce Obříství, Naše škola, Havelkové, Můj život vojenský, Rozdal sám sebe, Jak se rodí taneční mistr, Hravá česká abeceda, Naše životní kréda, Psí příběhy, Života půl, …a vláhu déšťů pít (vzpomínky na podřipského básníka), Literární tvořivost (nástin nepovinného předmětu pro základní školy), Světoví a naši vynálezci, Malá encyklopedie vynalézání, O kom, o čem (výběr prací k 85. narozeninám).

Spolupráce s novinami a časopisy:
Od roku 1938 dětské časopisy a časopisy pro mládež, dále deníky, týdeníky, měsíčníky, odborné časopisy, regionální časopisy a vlastivědné sborníky, internetové servery (přehled zahrnuje celkem 110 titulů a na 5000 výstřižků).

Redakce knih:
Pro Státní nakladatelství technické literatury (SNTL), Ústav technického rozvoje a informací (UTRIN), Institut pro rozvoj a realizaci vynálezcovství a zlepšovatelství (edice příruček tvůrčího pracovníka), Průmyslové vydavatelství a nakladatelství.

Vyznamenání, ceny:
Cena v celostátní soutěži Dětská neděle (1939), cena v celostátní soutěži Lidového deníku (1939), cena v celostátní soutěži Malý čtenář (1940), cena v celostátní novinářské soutěži (1964), Budovatel tranzitního plynovodu (1974), diplomy a ceny z celostátních soutěží Za racionální úsporu materiálů a Za racionální využívání energie (1974 - 1986), Středočeská cena za vědeckou a technickou tvůrčí práci (1981), čestné uznání I. stupně ústřední rady ČSVTS za mimořádné úsilí o technický pokrok, Pamětní medaile Brněnských výstav a veletrhů (1988 a 1998), děkovný dopis Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR za poskytnutí dokumentů ze srpna 1968 (26. 3. 1993), cena v celostátní literární soutěži Pegas Mělník (1997), čestné uznání v celostátní soutěži autorů literatury faktu Miroslava Ivanova (2001) za knihu Osobnosti a osudy obce, nominace knihy Novinářský almanach na státní cenu za literaturu za rok 2008 (Ministerstvo kultury ČR).

Bibliografie a literatura, v níž je autor zmiňován:
Česká televizní publicistika (edice České televize 1993), Spontánní projevy Pražského jara (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993), Inovační podnikání (6/1994), Kdo je kdo v České republice (1994 -1995), Průvodce po nových jménech české poezie a prózy (1990-1995), Občanská společnost (vydal Doplněk 1995), Místní noviny Podbezdězí (1996), Hospodářské noviny (18. 4. 1997), Dokořán - bulletin Obce spisovatelů (2/1997), (Týdeník Mělnicko (43/1997, 45/1997, 26/1998, 28/1998., 24/2000, 38/2001, 21/2002, 11/2003), Mělnický deník (23. 2. 1998, 9. 6. 1999, 12. 6. 1999, 2. 9. 1999, 21. 2. 2000, 17. 4. 2000, 1. 11.2005), Kdo je kdo v Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR (1998), Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (1998), Televize a totalitní moc (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998), Neratovický čas (13/1998, 8-9/1999, bulletin Klubu kultury SN ČR (6/2000), Mladá fronta DNES (25. 9. 2001), Podřipsko (13/2003), Kdo je kdo v Obci spisovatelů (2004 - 2008), měsíčník Praha 10 (18/2005), Tep regionu (27/2005), Kdo byl a je kdo na Mělnicku... (2007).související texty:

osobní stránky Miroslava Sígla

kniha Události pravdy, zrady, nadějí (1967-1971)

kniha Události totality, svobody a demokracie (1989-1990)

Pražské jaro 1968

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.