www.TOTALITA.cz

Ota   ŠIK

*

11. 9. 1919

Plzeň

+

21. 8. 2004

Sankt Gallen (Švýcarsko)

český ekonom, politický a státní činitel


1934-1938

zaměstnán u firem Ericsson a Matador v Praze,

1938-1940

člen odbojové organizace Národní hnutí pracující mládeže,

1940

vstoupil do ilegální KSČ,

1941

zatčen gestapem a do roku 1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen,

1945-1951

pracovník KV KSČ v Praze a ÚV KSČ,

1947

absolvoval Vysokou školu politickou a sociální,

1949

absolvoval Ústřední politickou školu KSČ,

1951-1962

přednášel na Vysoké škole stranické při ÚV KSČ (od 1957 profesorem),

1960-1968

člen korespondent, 1968-70 a 1989-92 akademik ČSAV,

1961-1969

ředitel Ekonomického ústavu ČSAV,

1966-1968

předseda Čs. společnosti ekonomické,

1958-1962

kandidát ÚV KSČ,

1962-1969

člen ÚV KSČ,

Jeden ze zakladatelů české marxistické politické ekonomie, jenž se od dogmatismu vyvíjel k reformním názorům a postojům. Zabýval se problematikou plánovitého řízení národního hospodářství a zbožně peněžními vztahy za socialismu, hlavní autor československé ekonomické reformy 60. let, usilující o spojení socialistického plánovitého hospodářství a tržní ekonomiky. 1968 patřil k čelným představitelům progresívního proudu v KSČ a k vůdčím osobnostem Pražského jara.

1968

(od 8.4. do 3.9.) místopředseda vlády, pověřený otázkami ekonomické reformy,

1968

(od července 1968 do listopadu 1969) poslanec ČNR
(do srpna 1968 předpokládaný kandidát na funkci předsedy české vlády),

Po srpnové invazi 1968, jež ho zastihla na dovolené v Jugoslávii, donucen odejít z vlády a zůstal v zahraničí,

1969-1970

absolvoval studijní a přednáškový pobyt ve Švýcarsku a Skandinávii,

1969

(květen) vyloučen z ÚV KSČ, postupně zbaven všech funkcí,

1970

(únor) zbaven čs. občanství,

od 1970

žil ve Švýcarsku,

1970-1989

působil jako profesor srovnávacích ekonomických teorií na universitě v Basileji a na Vysoké škole hospodářských a sociálních věd v St. Gallen,

1983

získal švýcarské občanství,

1990-1992

člen rady konzultantů presidenta ČSFR.

z díla:
Socialistická reprodukce (1955), Ekonomika, zájmy, politika (1962), K problematice socialistických zbožních vztahů (1965), Plán a trh za socialismu (1967), Třetí cesta (1972), Das Kommunistische Machtsystem (Hamburg 1976), For a Human Economic Democracy (1985), Wirtschaftsysteme (1987), Ekonomické reformy a demokratizace (Köln 1987), Jarní probuzení - iluze a skutečnost (Curych 1989, Praha 1990)


související texty:

události roku 1968

moskevská jednání 1968

Normalizace

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.