www.TOTALITA.cz

Pacem in terris

Komunistickými úřady iniciované a podporované sdružení katolických duchovních, kolaborujících s komunistickým režimem v Československu po celou dobu totalitního režimu.


Účelem sdružení bylo podrývání autority církevní hierarchie, podpora komunistických orgánů v tažení proti nim a prezentace postojů vyhovujících režimu, předkládaných "ve jménu katolické církve". Členové byli většinou ke vstupu donuceni nátlakem a vydíráním ze strany Státní bezpečnosti a Státního úřadu pro věci církevní.související texty:

perzekuce církví a náboženských organizací

 

autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.