www.TOTALITA.cz

Bezpečnostní pětky

Působily na krajských výborech KSČ.

Zřízeny byly na základě usnesení bezpečnostní komise ÚV KSČ z 2. února 1949Členy pětky byli:

 • krajský tajemník KSČ
 • krajský bezpečnostní tajemník
 • bezpečnostní referent krajského národního výboru
 • krajský velitel Státní bezpečnosti
 • krajský velitel Sboru národní bezpečnosti


Prvotní úkoly pětek:

 • kontrola práce bezpečnostních orgánů
 • pomoc činnosti bezpečnostních orgánů
 • řešení personálních otázek v bezpečnostních orgánech


Nové směrnice pro práci krajských bezpečnostních pětek, schválené bezpečnostní komisí ÚV KSČ 11. května 1950 ukládaly další úkoly:


 • zajištění nejširší spolupráce strany, Bezpečnosti, orgánů lidové správy a prokuratury
 • projednávat zprávy prokuratury o zásadních otázkách justice
 • projednávat politickou a bezpečnostní přípravu významných politických procesů

Dalším členem pětky se stal krajský prokurátor

V roce 1950 byly bezpečnostní pětky reorganizovány.Členy pětky se nově stali:

 • krajský tajemník KSČ
 • předseda krajského národního výboru
 • krajský velitel Sboru národní bezpečnosti


 • krajský bezpečnostní tajemník působil jako zapisovatel
 • krajský prokurátor byl zván dle potřeby


Bezpečnostní pětky a procesy

Bezpečnostní pětky vykazovaly různý stupeň aktivity a iniciativy. Nejvíce pozornosti však věnovaly politickým procesům. Každý kraj měl alespoň jeden takový proces.


Bezpečnostní pětky, bez ohlednu na kraj, měly procesy na programu prakticky každé schůze.

 • přisuzovaly procesům velký politický význam,
 • očekávaly, že ovlivní politické vědomí občanů

Proto se podílely na jejich přípravě:

 • určovaly místo a dobu konání procesu,
 • zajišťovaly organizovanou účast diváků,
 • zajišťovaly propagační využití soudního přelíčení,
 • rozhodovaly o výši trestů,
 • hodnotily výsledek procesů.

Krajské bezpečnostní pětky zanikly spolu s okresními bezpečnostními trojkami na podzim 1951.související texty:

bezpečnostní trojky


zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   14.6.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje   19.7.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     2.8.1951

zápis ze chůze B5 jihlavského kraje     9.8.1951


politické procesy 50. let

seznamy popravených

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 103

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.