www.TOTALITA.cz

dvouletý plán

Byl přijat vládou 25.10.1946. Jeho úkolem bylo dosáhnout úplné obnovy válkou zničeného hospodářství a zvýšení průmyslové výroby o 10% oproti předválečné výroby, důraz byl kladen na posílení průmyslové základny na Slovensku, dosídlení pohraničí a vytvoření předpokladů pro zrušení přídělového hospodářství.


[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.