www.TOTALITA.cz

Postupimská konference

datum konání:

místo konání:

účastníci:

17.7.-2.8. 1945

Německo, Postupim (okolí Berlína)

Harry Truman   (Spojené státy americké),
Winston Churchil (později Attlee - nový min. předseda po volbách)   (Velká Británie),
Josef Vissarionovič Stalin   (Sovětský svaz),
Charles de Gaulle (Francie) se připojil v srpnu 1945rozhodla o:

  • zásadách okupace Německa,
  • územních úpravách,
    (např. hranice Polska na Odře a Nise)
  • pozdějších mírových smlouvách
  • odsunu německého obyvatelstva z Polska,
    ČSR a Maďarska.

vyslovila se pro:

  • hospodářskou a politickou jednotu Německa.

zřídila:

  • Radu ministrů zahraničních věcí.

Prezident Harry Truman zde vystoupil s ostrým projevem vyjadřujícím nespokojenost s plněním deklarace o svobodné Evropě schválené na konferenci na Jaltě.


V době konání konference USA úspěšně vyzkoušely Atomovou zbraň. Den poté existenci této "nové" zbraně oznámil Truman Stalinovi. V této době již panovala mezi spojenci napjatá atmosféra.

předcházející konference:  na Jaltě


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.