www.TOTALITA.cz

hradecký program

Dne 4.4.1947 jej vyhlásil ministr zemědělství J. Ďuriš na schůzi okresního sdružení Jednotného svazu českých zemědělců.

Tento program měl za úkol dokončit konfiskaci půdy, provést revizi první pozemkové reformy z roku 1919 a dosáhnout tak novou pozemkovou reformu s parcelaci půdy nad 50 ha, vytvořit jednotnou zemědělskou daň, národní pojištění rolníků, zemědělský úvěr a urychlit mechanizaci.


[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.