www.TOTALITA.cz

Československá strana lidová (ČSL)

Vznikla v září 1918 sloučením moravských politických stran Křesťansko sociální a Katolické národní s Křesťansko-sociální stranou v Čechách, organizačně zprvu členěná na samostatnou stranu v Čechách i na Moravě. Teprve v roce 1922 došlo ke spojení jednotným ústředním výborem.


Ve volbách 1920 postupovali čeští lidovci společně se slovenskými a měli v parlamentě společné kluby, ti se však už v listopadu 1921 odloučili a vstoupili do opozice. Od roku 1925 působila strana i na Slovensku pod názvem Československá strana ludová. Ve volbách 1920 získala 11,3 % hlasů, 1925 - 9,7 %, 1929 - 8,4 %, 1935 - 7,5 %.


Na podzim 1938 dočasně zanikla vstupem do Strany národní jednoty, po roce 1945 obnovena a ve volbách 1946 získala 15,64 % hlasů. Až do roku 1948 v opozici proti komunistům, po jejich vítězství byla tzv. obrozena (zbavena demokratických vůdců a podřízena vůli KSČ) a spolupracovala s komunistickým režimem až do listopadu 1989.

představitelé strany:
tiskové orgány strany:

  • 1922-1938 Lidové listy
  • 1945-1989 Lid. demokracie

[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.