www.TOTALITA.cz

přídělový systém

před II. světovou válkou

Přídělový systém - neboli prodej na lístky - byl u nás zaveden v roce 1939 a bez přerušení vydržel 14 let.


Potravinové lístky byly zavedeny na základě vyhlášky protektorátní vlády od 2. října 1939. V prosinci 1939 k nim pak přibyly poukázky na textil a obuv. V srpnu 1940 protektorátní vláda zavedla tzv. lístky pro domácnost - podklad pro vydávání potravinových a jiných lístků.po II. světové válce

Přídělový systém byl u nás uplatňován i v poválečné době. Zrušen byl až za komunistické vlády v roce 1953.


Pokus o poválečnou obnovu země po roce 1945 v dosavadním "kapitalistickém" hospodářském systému vzal za své po komunistickém puči v únoru 1948. Došlo k dalšímu znárodnění československého průmyslu (to první se odehrálo 28. října 1945). Socialistický sektor se poté podílel už na 95 procentech průmyslové výroby.


Třídní majetkové přesuny, ale i nová organizace a řízení zestátněného průmyslu se pro ekonomiku staly osudnými.


Menší a střední podniky byly slučovány a podřizovány centrálnímu řízení. To sice usnadňovalo jejich materiální zásobování a regulaci odbytu, kontrolu zisků, výnosů a kalkulací.


Na druhou stranu se malé podniky musely podřídit potřebám velkopodniků, a to bez ohledu na tradici výroby, dosavadní směry odbytu a na potřeby vnitřního trhu.


A tak se začaly projevovat negativní stránky nového ekonomického uspořádání. Vážným problémem také zůstávalo zemědělství, kde byl nedostatek strojů a špatný výkupní systém.

příklady množství přidělovaných potravin

1. ledna 1950 byly proto v Československu nově upraveny příděly potravin. Byly přísně limitovány a odlišeny podle věku a povolání.


Například děti do 6 let dostávaly měsíčně 1 400 gramů cukru, 650 gramů másla, 10 vajec a 100 gramů cukrovinek.


Školáci dostávali na měsíc 1 400 gramů cukru, 1 300 gramů masa, 360 gramů másla, 14,5 litru mléka a 8 vajec.


Mládež do 20 let měla nárok na 1 400 gramů cukru, 1 800 gramů masa, 480 gramů slaniny, 160 gramů másla, 8,7 litru mléka a 6 vajec na měsíc.


Dospělí, kteří nebyli zaměstnáni, měli nárok na 1 100 gramů cukru, 1 400 gramů masa, 200 gramů slaniny, 520 gramů umělých tuků a 2,9 litru mléka.


Pracující dostávali 1 400 gramů cukru, 1 400 gramů masa, 280 gramů slaniny, 560 gramů umělých tuků, 2,9 litru mléka a 4 vejce na měsíc.


Horníci, hutníci a další těžce pracující měli příděly zvýšeny. V rámci tzv. třídního přístupu však úřady udělovaly i různé zvláštní příděly funkcionářům KSČ, důstojníkům Bezpečnosti a armády atd.


Přirozeně začalo docházet ke šmelině a padělání přídělových lístků.zrušení přídělového systému

Přídělový systém byl zrušen k 1. červnu 1953. Od tohoto dne byla vyhlášena měnová reforma, jež prováděla výměnu peněz v poměru 5:1 (malé částky v hotovosti) a 50:1 (velké částky a vklady).


související texty:

měnová reforma 1953

Únor 1948

vzpomínky Milady Maradové

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.